Kavelpaspoort

Er is een apart, vastgesteld, bestemmingsplan voor deze locatie met eigen regels en toelichting. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij voor de kavels een kavelpaspoort gemaakt.

De Dorpsstraat valt binnen het beschermd dorpsgezicht, dat brengt specifieke regels met zich mee. Deze regels vindt u terug in het beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht e.o. Nigtevecht.

Cookie-instellingen